Predaj úžitkových štvorkoliek neustále stúpa. Kde ich využijete?

Datum: 11.03.2022

Po zániku veľkých poľnohospodárskych družstiev sa pestovanie plodín a chov dobytka dostali do rúk malých podnikateľov vlastniacich farmy.