Trpí vaše dieťa poruchou ADHD? Najdôležitejšia je trpezlivosť

Datum: 08.12.2021

O poruche pozornosti spojenej s hyperaktivitou dieťaťa toho dnes už vieme pomerne veľa. Aj napriek tomu sú však takéto deti s príznakmi a diagnózou ADHD často učiteľmi a ďalšími dospelými stále označované za problémové.

Trpí vaše dieťa poruchou ADHD?

Práca s nimi je síce náročnejšia, no pri správnom prístupe dokážu dosahovať úroveň bežného „zdravého“ dieťaťa.

Čo je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou?

ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactive Disorder) je porucha správania sa, ktorá sa prejavuje od útleho veku dieťaťa. Ide o klinický syndróm, pre ktorý je charakteristická narušená koncentrácia a pozornosť, porucha kontroly impulzov, kolísavé nálady a ďalšie ťažkosti, akými sú napríklad extrémny nepokoj či hyperaktivita. ADHD je považovaná za najčastejšiu z neurovývojových porúch v detskom veku. Trpí ňou až 7 % detí školského veku, pričom sa častejšie objavuje u chlapcov ako u dievčat. ADHD sa väčšinou diagnostikuje medzi 6. a 9. rokom veku dieťaťa, teda na začiatku školskej dochádzky, kedy sa stupňujú nároky na jeho prispôsobenie sa rôznym normám a na stabilnejší výkon.

Čo ADHD spôsobuje?

Zásadný, až 80% význam majú genetické faktory. Ich účinok sa znásobuje vplyvmi prostredia ako je fajčenie, konzumácia alkoholu počas tehotenstva, poškodenie mozgu, predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť a podobne.

Ako sa ADHD prejavuje?

Pri deťoch s touto poruchou všeobecne platí, že sústrediť sa na niečo je pre nich extrémne náročné. Ich myšlienky sú doslova rozptýlené. Ak sa však zaujímajú o nejakú špecifickú tému, dokážu v nej ísť neuveriteľne do hĺbky, ba dokonca tak, že je ťažké ich odtiaľ vytiahnuť späť. Začať nejakú úlohu je pre nich veľkou výzvou, ale ukončiť ju, je výzvou ďaleko väčšou a neraz aj nemožnou.

Ďalšími typickými prejavmi sú nasledovné:

  1. Nevnímajú okolie
  2. Robia viac vecí naraz
  3. Trpia úzkosťou
  4. Majú emocionálne výbuchy
  5. Sú netrpezlivé a neposedné
  6. Potrebujú svoj priestor na pohyb
  7. Nedokážu si zapamätať jednoduché úlohy

Je možné ADHD liečiť?

ADHD je porucha, na ktorú lieky neexistujú. Jediným riešením je správny prístup, trpezlivosť a pochopenie. Ak má váš školák ADHD, mali by ste mu počas učenia dať najavo, že mu rozumiete. Svoje povinnosti si však musí splniť sám. Učte sa s dieťaťom, pozorujte ho, overte si, či zadaniu porozumelo, usmernite ho. A hlavne, nezabudnite ho za každú snahu a pokroky pochváliť. Pri učení je potrebné, aby dieťa malo svoj priestor a vyhradené miesto tak, aby ho nerozptyľovali žiadne vonkajšie vplyvy a podnety.

Na pozornosť detí veľmi silno vplýva aj jeho stravovanie. Do jedálnička zaraďte najmä cereálie, strukoviny, orechy, ryby, ovocie a zeleninu. Sú bohaté na omega mastné kyseliny, zinok a horčík, ktoré pozitívne ovplyvňujú funkciu mozgu. Navyše dokážu potlačiť príznaky hyperaktivity.

Najlepším spôsobom, ako priniesť pokoj do vzťahu s takýmto dieťaťom, je dozvedieť sa o jeho živote a videní sveta čo najviac. To vám umožní byť pokojnejší, trpezlivejší aj tolerantnejší voči jeho správaniu.

 

 

 

 

 

Čítané: 330 x