Nový Startup FUERGY

Datum: 12.05.2023

Ako vznikol nápad na vznik startupu?

Spoločnosť FUERGY by neexistovala nebyť jedného náhodného stretnutia, pri ktorom sa dali do reči energetici s ľuďmi z biznisového prostredia, ktorí pozerajú na inovácie viac vizionársky.

Nový Startup FUERGY

Ja (Radoslav Štompf CEO FUERGY) s kolegom z energetiky sme mali nápady, ako dokážeme procesy optimalizovať a automatizovať, zvyšok partie vedel, ako tieto nápady zhmotniť do projektu, ktorý by mohol byť použitý nie len v našich podmienkach ale aj globálne. Slovensko je predsa len jeden z tých menších trhov. Chcelo to koncepčný prístup a skúsenosti nielen z energetiky, ale aj s financovaním, riadením vývoja a s rozvojom podnikania.

Aký je váš produkt/služba a skúste ho/ju popísať ako funguje a aké sú najväčšie výhody.

Poznámka: pre lepšie pochopenie problematiky (aj) podporných služieb Vám odporúčam prečítať si sprievodcu veľkokapacitným úložiskom brAIn.

Veľmi zjednodušene povedané, naše riešenia regulujú výrobu a spotrebu elektrickej energie u zákazníka podľa toho, či je alebo bude prebytok, resp. nedostatok elektrickej energie v sieti. Ide o poskytovanie tzv. necertifikovanej podpornej služby, ktorá kontinuálne pomáha zabezpečovať stabilitu elektrickej siete (prenosovej sústavy) a za ktorú sú jej poskytovatelia odmeňovaní prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Túto službu doteraz zabezpečovali primárne fosílne zdroje. S našimi riešeniami dokážeme poskytnúť dokážeme to isté, avšak rýchlejšie, lacnejšie a hlavne bezemisne.

Je potrebné vyzdvihnúť, že naším cieľom nie je znižovať spotrebu energie u zákazníka. Prostredníctvom nabíjania a vybíjania smart batériových úložísk brAIn vieme spotrebu efektívne posúvať v čase tak, aby sme odbremenili elektrickú sieť a zároveň lepšie zhodnocovali lokálne vyrábanú energiu, napríklad fotovoltaika, ak sa u zákazníka nachádza. 

Náš batériový systém nefunguje ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky. Batériové úložisko brAIn sa aktívne snaží generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb a preto funguje aj bez kombinácie s fotovoltikou. Firmám, ktoré nemajú vhodné podmienky na inštaláciu vlastného zdroja tak ponúkame nový typ zelenej technológie, s ktorou môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu a zároveň ušetriť na energiách.

Okrem smart úložiska, ktoré pomáha sieti nabíjaním a vybíjaním batérie ponúkame zákazníkom aj čisto softvérové riešenie s názvom flexibilita brAIn. Tá reguluje výkon technológií podľa aktuálnej situácie – teda podľa toho, či je aktuálny nedostatok alebo prebytok el. energie v sieti. S FUERGY tak dávame bežne prevádzkovaným technológiám nový účel využitia, ktorý firmám generuje extra príjem a v konečnom dôsledku si znížiť svoje výdavky na energie. Flexibilitu brAIn máme inštalovanú napríklad pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne a pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová. Iba pre predstavu, za obdobie od polovice februára do konca roka 2022 sme regulovaním oblúkovej pece v spoločnosti ŽELPO (t.j. poskytovaním podpornej služby) celkovo zarobili 1,5 milióna eur. Bez akejkoľvek batérie, s čisto softvérovým riešením, ktoré sme implementovali za necelé dva týždne.

Výhodou týchto riešení je, že sú vďaka integrovanej umelej inteligencii vysoko prediktívne, plne automatizované a nevyžadujú žiadnu starostlivosť alebo zásahy zo strany zákazníka. Naše úložiská navrhujeme na mieru tak, aby sme využili 100% kapacity batérií (bežne je to okolo 60% kapacity) a maximum vyrobenej zelenej energie. Vo FUERGY dosahujeme 90-100% využitie všetkej vyrobenej zelenej energie. V prípade, že úložisko slúži iba na uskladňovanie solárnych prebytkov, využitie zelenej energie sa bežne pohybuje na úrovni iba niekde okolo 50%. Úložiská tiež riadime tak aby sme dosiahli čo najnižšiu degradáciu kapacity batérií. Dnes je to iba niekde na úrovni okolo 1,5% ročne.

Poskytovaním necertifikovaných podporných služieb tak batérie aktívne zarábajú, čo sa prejavuje aj na celkovej návratnosti technológie. Tá sa pri veľkokapacitných úložiskách pohybuje na úrovni 2,4 roka, a to pri konzervatívnych cenách energie. V čase najvyšších cien sme dosahovali návratnosť úložiska iba na úrovni niečo vyše roka. Úložisko, ktorého životnosť dosahuje aj 15 rokov a cena sa pohybuje niekde na úrovni 300 000 eur sa tak stáva zeleným investičným produktom. 

Práve vďaka dosahovaným finančným ukazovateľom vieme úložiská poskytovať aj v rámci modelu Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS), určeného pre firmy, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného úložiska. Úložisko dostane zákazník zadarmo, softvér FUERGY úložisko riadi tak, aby generovalo finančný efekt a časť tohto efektu ide aj samotnému zákazníkovi. Je to z toho dôvodu, že bez zákazníka by nebolo čo regulovať. V celom procese hrá svoju úlohu a je za ňu patrične odmenený.
Čítané: 50 x