Zabávať a učiť sa zároveň? To je podstata STEM aktivít

Datum: 25.10.2023

Máte doma škôlkarov, ktorých všetko zaujíma? Neustále sa vypytujú na rôzne zákonitosti či príčiny toho, čo sa deje okolo nás?  Niekedy ani my dospelí nepoznáme odpoveď na to, ,,ako vznikne oblak“ alebo ,,prečo auto štartuje“.

Zabávať a učiť sa zároveň? To je podstata STEM aktivít

STEM aktivity v sebe ,,ukrývajú“ vzdelávanie sa formou hry a pokusov, čo určite stojí za vyskúšanie.

Hlavné plusy, ktoré ,,obohatia“ intelekt vášho dieťata

Veda (Sience), technológia (Technology), strojárstvo (Engineering) a matematika (Math) sú vedné odbory, z ktorých sa čerpá pri riešení STEM úloh. V Amerike považujú vedomosti z týchto oblastí za kľúčové. Veria, že motivovať deti, aby sa stali vedcami, matematikmi, informatikmi či vyvíjali nové technológie a stroje, zabezpečia prosperitu a silnú ekonomiku v krajine.

Deti, ktoré sa už v materských školách venujú STEM aktivitám, majú väčší predpoklad:

  • logicky a kriticky myslieť, pochopiť súvislosti,
  • na základe analýzy riešiť problémy,
  • pozorovať, skúmať a zaujímať sa o svoje okolie,
  • nájsť aj viaceré spôsoby, aby dosiahli cieľ v podobe úspešného vyriešenia problému,
  • byť kreatívni,
  • lepšie komunikovaťspolupracovať medzi sebou,
  • byť sebavedomejší a nebáť sa prejaviť svoj názor.

Spolu si zaexperimentujte

Na internete nájdete veľké množstvo príkladov STEM hier. Pri ich výbere dbajte na vek vášho dieťaťa, aby ho hra aj bavila a nedemotivovala - ak jej postup realizácie a riešenie bolo už ,,nad jeho sily“. Prinášame aj nejaké príklady aktivít pre najmenšie deti navštevujúce materské škôlky.

  1. Mixovanie farieb

Naplňte poháre vodou a pridajte do nich niekoľko kvapiek červeného, žltého a modrého potravinárskeho farbiva. Dajte deťom pipetu na prenášanie farebnej vody do priehľadných nádob. Spolu s nimi sledujte zmeny farby pri vzájomnom miešaní a kombinovaní. Touto hrou okrem jemnej motoriky a kreativity ich učíte o koncepte základných a sekundárnych farieb.

  1. Hra s tieňmi

Za slnečného dňa si s deťmi vonku na chodníku postavte veže s kociek. Okrem kociek môžete využiť aj iné predmety či hračky. Povzbudzujte ich, aby experimentovali s umiestnením vecí na slnečnom svetle, pýtajte sa na tvar a veľkosť tieňov, poprípade ako sa menia pri vzdialení od zdroja svetla. Tak podporíte ich pozorovacie a predikčné schopnosti.

  1. Záhradkári

Zaobstarajte si kvetináče, pôdu, rôzne sadenice či semienka. Spolu s deťmi zasaďte rastliny, diskutujte o celom procese rastu, o dôležitosti vody a svetla. Okrem ich radosti, že sa konečne môžu ,,zašpiniť“ bez pokarhania, objavia aj nové poznatky o prírode a životnom cykle rastlín.

Príbuznosť s montessori nie je náhoda

Montessori vzdelávanie je postavené na individuálnom prístupe, kde sa praktickou formou učia deti kriticky myslieť, pozorovať a objavovať svet okolo nás. Z malých ,,človiečikov“ rastú samostatné, sebavedomejšie bytosti, ktoré vedia ako zužitkovať poznatky v praxi. Práve montessori škôlkach sú STEM aktivity častou a obľúbenou pomôckou pri vysvetľovaní ,,prečo otázok“ od malých škôlkarov.

Vzdelávanie detí v oblasti vedy, technológie, matematiky či strojárstva nemusí byť len nezáživné memorovanie poučiek. Jednotlivé situácie či prípady nás dennodenne ,,sprevádzajú“ a stretávajú sa s nimi už aj naši najmenší. Zapojte ich do skúmania a pozorovania čo najskôr, odmenou vám bude ich šikovnosť, kreativita a možno aj ,,prelomové“ nápady v dospelosti.

 

Čítané: 94 x