Základné fakty o PZP

Datum: 08.10.2023

Povinné zmluvné poistenie je platbou, ktorej sa nevyhne žiadne slovenský motorista. Ide o poistenie povinné zo zákona. Kryje škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky.

Základné fakty o PZP

Napriek tomu, že PZP platia všetci bez rozdielu, niektorí šoféri o tomto poistení nevedia takmer nič alebo majú len minimálne vedomosti. Základné fakty o PZP by mal poznať každý majiteľ vozidla.

Kto musí platiť PZP

V skratke možno povedať, že PZP musíte platiť za každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestných komunikáciách. Uzavrieť povinné zmluvné poistenie je nutné ihneď po kúpe vozidla, či už nového, ale starého. Toto poistenie platia dokonca aj vozidlá, ktoré nemajú evidenčné číslo. Ide napríklad o vysokozdvižné vozíky a špeciálne cestné stroje pohybujúce sa po verejných komunikáciách.  Zjednodušene ide poistenie povinné ako letné a zimné pneumatiky.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením sú markantné, ale veľa šoférov si oba typy poistenia mýli. Povinné zmluvné poistenie pokrýva len škody, ktoré spôsobíte pri šoférovaní vy inému vozidlu alebo inému motoristovi. Ak bude pri havárii poškodené aj vaše auto, PZP tieto škody nepokrýva. Pri uzatváraní PZP si overte nielen výšku platby, ale tiež rozsah asistenčných služieb a či poisťovňa uplatňuje amortizáciu.

Havarijné poistenie je vlastne opakom PZP. Znamená to, že pokrýva škody, ktoré budú spôsobné na vašom vozidle. Krytie sa vzťahuje aj na krádež a poškodenie vozidla živelnými pohromami alebo na prípad, kedy zničíte drahé i najlacnejšie pneumatiky. Toto poistenie pokrýva celú škálu poškodení, poistené sú dokonca hliníkové disky na vašom aute. Pri havarijnom poistení je dobré si overiť výšku spoluúčasti. Keďže sú platby havarijného poistenia vysoké, oplatí sa poistiť len nové a drahšie vozidlá.

Kedy je možné zmeniť poisťovňu

V prípade, že sa vám z nejakého dôvodu nepáči jednanie poisťovne alebo výška poistného, môžete uzatvoriť PZP u inej poisťovni. Dá sa tak spraviť maximálne 6 týždňom pred koncom poistného obdobia. Zmluvu s poisťovňou je možné zrušiť písomne.

Pripoistenie k PZP

Už sme spomínali, že PZP pokrýva len škody na druhom vozidle. Avšak je možné si doplatiť pripoistenie, ktoré uhradí niektoré poškodenia vášho vozidla. Najčastejšie si motoristi doplatia poškodenie predného skla, stret so zverou a krytie proti živelným pohromám.

 

Čítané: 30 x